Til gavn og glæde for alle interesserede arrangerer Houlkær Kirke forskellige aktiviteter som f.eks. markedsdage, udflugter og filmaftner. De fleste kræfter lægges dog i vore sogneeftermiddage, der typisk er foredrag med efterfølgende kaffebord.

Endvidere samarbejder Houlkær Kirke med de øvrige fem folkekirker i Viborg om fælles foredragsrækker.