Torsdag d. 21. marts 2019, Kl. 14:30 til kl. 16:30

Ruth er født og opvokset på grænsen mellem heden og engen ned til Karup å. Samme egn som hun gennem 10 år var landmandskone og senere hjemmehjælper og mangeårig organist. Det er fra denne mangfoldighed af liv Ruth henter meget af sit fortællestof, som hun formidler gennem sit ”modersmål” Fjandbomål. Ruth er medlem af Vestjyske Fortællere, Viborg Fortællekreds og dialektgruppen på Jenle.

Ruth vil fortælle ”En dødsnat”, en tragedie der udspiller sig over en enkelt nat omkring en skæbnesvanger fødsel. En fortælling om altings begyndelse og slutning. Som optakt fortælles om Marie Bregendahl liv frem til hun bliver forfatter.