Onsdag d. 27. marts 2019, kl. 10:15

Samarbejde mellem Viborg Gymnasium & HF og Houlkær Kirke.

Efter henvendelse fra Viborg Gymnasium & HF har Houlkær Kirke indgået en aftale om samarbejde om et projekt, hvor eleverne skal designe lamper af papir til kirkens gangarealer og mødelokaler. Projektet er et led i undervisningen i et nyt fag: Design og Arkitektur, der forestås af lektor Line Højgaard Porse.

Arbejdet er i fuld gang og afsluttes med en præsentation i kirkens lokaler, hvortil alle interesserede er velkomne.