Tirsdag d. 9. juni 2020, Kl. 17:00 til kl. 19:00

Houlkær Menighedsråd minder om, at der den 9. juni afholdes orienteringsmøde om valg til menighedsråd. Ved mødet redegøres for kirkens økonomi og kirkens arbejde lokalt i Houlkær Sogn. Kirken ledes af et råd bestående kirkens præster og 8 lægfolk, der vælges for en 2 års periode. Menighedsrådet har ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for kirkens funktionærer. Orienteringsmødet er meget vigtigt i den demokratiske proces.  

Dagsorden

  1. Velkomst ved menighedsrådet.
  2. Valg af dirigent.
  3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
  4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
  5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
  6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
  7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
  8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.     

 

Vi håber derfor, at mange interesserede møder frem.

Sted Odshøjvej 7, 8800 Viborg