Torsdag d. 3. december 2020, Kl. 09:30 til kl. 11:00

Studiekredsen mødes den første torsdag i måneden kl. 9.30. Vi læser emner, som vi finder frem til sammen, og drøfter teksterne, når vi mødes. Emnerne kan dreje sig om kristendom, kirke, litteratur, filosofi, samfundsforhold eller noget helt andet.

Dette efterår læser vi ”Når Bibelen oversættes” af Birgitte Stocklund Larsen om arbejdet med ”Bibelen 2020”.

Selv om du måske ikke lige har mod på at skulle læse en masse, er du stadig velkommen til at deltage i studiekredsen. Vi gennemgår altid det læste ved møderne, så alle kan deltage i diskussionen. 

Studiekreds
Sted Odshøjvej 7, 8800 Viborg