Ønsker man at blive viet i Houlkær Kirke, tager man kontakt til en af kirkens præster eller til kordegnen og aftaler en dato. Før vielsen har man en samtale med præsten, hvor bl.a. ritualet gennemgås.

Der skal foreligge en gyldig prøvelsesattest forud for ægteskabets indgåelse. Prøvelsesattesten udstedes af kommunen på baggrund af ægteskabserklæringer fra begge parter.

I forbindelse med vielse kan man antage fælles mellem- og/eller efternavn ved at udfylde en ansøgning derom på borger.dk.

Læs mere om vielse på folkekirken.dk.