Når et menneske dør, skal en læge udfærdige dødsattest. Herefter påhviler det de nærmest pårørende at anmode om begravelse. I praksis vælger de fleste at overlade det til bedemanden.