Hver anden fredag formiddag sætter en gruppe af kvinder sig sammen over en kop kaffe og nørkler ting, der siden sælges på forårsmarkedet og julemarkedet.

Har du lyst til at hygge dig samtidig med at du hjælper med at rejse penge til værdige formål, vil vi blive glade for, om du vil være med. Nørklegruppen samles efter andagten kl. ca. 10.30 i lige uger.

Vil du gerne høre mere, før du møder op, kan du kontakte Kristine Jersin på 24 27 96 33.