Vi holder til i kælderen under Houlkær Kirke. I sommerperioden flytter vi ofte vore møder ud i naturen.

Formål

- at sikre et fællesskab af stærke piger og kvinder

- at forstå og værne om de menneskelige, kristne, kulturelle og demokratiske værdier, der er fællesskabets grundlag

- at skabe internationale relationer, som styrker den enkeltes forståelse for egne og andres traditioner, kultu­rer og levevilkår

- at lære at leve sundt og godt i respekt for natur og mil­jø­værdier

- at blive selvhjulpen og selvstændig som person, og myn­dig og ansvarsfuld som leder.

Et kristent grundlag

De grønne pigespejdere bygger på et kristent grundlag. Det betyder ikke, at pigerne skal komme fra et kristent hjem for at blive medlem. Men det betyder, at de vil komme til at stifte bekendtskab med kristendommen og den danske folkekirke. Og ikke mindst de værdier, den bygger på: Tro, etik, kulturarv, historie, ærlighed, tolerance, tilgivelse, omsorg og kærlighed.

Kontakt

Gruppeleder: Karen Mathiasen, tlf. 51 31 60 08
Grupperådsformand: Gitte Vels, tlf. 26 39 44 49
Kasserer: Lisbeth Madsen, tlf. 86 61 54 96

Grønsmuttere
- for piger i 1., 2. og 3. klasse
Mødetid: onsdage kl. 16.30 - 18.15
Henvendelse til Lisbeth Jensen på tlf. 21 31 32 29

Spejdere
- for piger i 4. klasse og opefter
Mødetid: onsdage kl. 18.30 - 21.30
Henvendelse til Anne Verner Hansen på tlf. 61 67 33 49