Minikonfirmand er et undervisningstilbud til alle børn på 3. klassetrin. Minikonfirmanderne mødes i kirkens lokaler onsdag eftermiddag fra kl. 14.15 til kl. 15.45. Første gang er den 16. januar. Det er præsten, sognemedhjælperen og en hjælpelærer, der underviser minikonfirmanderne. Børnene hører bibelhistorie, lærer salmer og sange, tegner og maler og leger lege. Måske ser vi også en film eller tager på en lille tur.

Minikonfirmandforløbet afsluttes med en gudstjeneste for hele familien søndag den 28. april kl. 10.30, hvor minikonfirmanderne opfører et lille kirkespil.

Tilmelding til minikonfirmand kan ske til præsten.  Børn på Houlkærskolen vil modtage en indbydelse i december måned.