Indskrivning til konfirmation 2020

Kære kommende 7. klasser og jeres forældre!
Houlkær Kirke tilbyder igen i år konfirmationsforberedelse til alle i sognet på 7. klassetrin, der ønsker at blive konfirmeret eller bare gerne vil vide noget mere om kristendom og kirke.
Undervisningen finder sted tirsdag mellem kl. 14.30 og 16.00 i Houlkær Kirke og det er kirkens to præster der varetager undervisningen. Foruden tirsdagene vil hele skoleuge 48 være afsat til konfirmandundervisning.
Da der i årgang 2019-2020 er hele fire 7. klasser på Houlkærskolen, vil tirsdagene blive fordelt mellem klasserne. Den endelige oversigt over undervisningsdage, vil I modtage i begyndelsen af undervisningsforløbet.
Men allerede nu kan vi sige, at 7. a og 7. d vil blive undervist og konfirmeret af Lotte Martin Jensen og 7. b og 7. c vil blive undervist og konfirmeret af Kristine Jersin.
Som noget nyt er det i år muligt at tilmelde jeres børn elektronisk til undervisningen og konfirmationen. Og det vil vi gerne opfordre jer til at gøre!
Tilmeldingen sker via folkekirken.dk og I kan finde et link her nedenfor.
Den ene forælder begynder tilmeldingen ved at trykke på linket. Når den ene forælder har signeret tilmeldingen, modtager den anden forælder en mail med et link, så vedkommende også kan skrive under med sit NemID. Når begge forældremyndighedshaverne har signeret en tilmelding, vil sognet modtage tilmeldingen. En forælder med eneforældremyndighed kan også bruge selvbetjeningssystemet.
En konfirmandtilmelding sker som udgangspunkt til barnets bopælssogn. Hvis der foreligger en aftale med et andet sogn om konfirmationsforberedelse eller konfirmation, kan forælderen skrive dette i sin tilmelding.
Tilmeldingen er åben fra nu og indtil d. 30. september.
I forbindelse med undervisningsstarten indbydes alle forældre og børn til gudstjeneste og herefter orientering i kirkens lokaler. Her kan vi få hilst på hinanden og få opklaret evt. spørgsmål.
7.a og 7.d indbydes til gudstjenesten d. 15. september kl. 10.30
7.b og 7.c indbydes til gudstjenesten d. 6. oktober kl. 10.30
Hvis du har spørgsmål til ovenstående så ring eller skriv endelig. Kristine Jersin er på orlov fra juli og frem til oktober, så henvendelse kan ske til Lotte Martin Jensen på LOMJ@KM.DK eller 29336409
Med venlig hilsen
Lotte Martin Jensen og Kristine Jersin

 

Gå til konfirmandtilmelding ved at trykke her

 

Se de kommende års konfirmationsdatoer ved at trykke her