Sogneindsamling

Søndag d. 10. marts kl. 12 – 15

 

I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os alle sammen, men særligt stærkt i verdens fattigste lande.

Her er man ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser - broer, der kan bringe folk i sikkerhed - vand, når tørken tømmer depoterne - mad, når ressourcerne slipper op.

Klimaforandringer er således en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver niende verdensborger – sulter. Og at tallet er på vej op.

Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender dem. Og vi har brug for dig.

Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at samle ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er med til at klæde verden på til klimaforandringerne.

Og du er ikke alene. Du er én ud af tusindvis af indsamlere, der står sammen om verdens nok vigtigste sag.

Meld dig som indsamler hos Anne Verner Hansen, indsamlingsleder i Houlkær Sogn, på tlf. 61 67 33 49