Spaghettigudstjeneste er en lille gudstjeneste tilrettelagt for børn i førskole-alderen med deres familier.

Vi lærer nogle sange, beder Fadervor og hører en historie.

Efter gudstjenesten er der spaghetti og kødsovs for alle i kirkens sognelokaler.

Spaghettigudstjeneste er altid den første onsdag kl. 17.00 i måneden.

Det koster 10,- kr. for voksene og 5,- kr. for børn at spise med.