Sofie fra pigekoret

Voksenkorist Tove

Menighedsrådsmedlem Annie (Ester Tea) Thomsen

Kirke- og kulturmedarbejder Hanne Lange Flyvholm

Sognepræst Lotte Martin Jensen