Så ligger det fast: der bliver ingen gudstjenester i Houlkær Kirke denne jul. Efter biskoppernes anbefaling aflyser vi gudstjenesterne frem til Helligtrekonger.

 

 

Husk at vi lægger vores julegudstjeneste ud på kirkens hjemmeside og kirkens facebookside juleaftensdag omkring middag. De øvrige helligdage i julen vil vi hver dag lægge en lille video-andagt fra Houlkær Kirke ud ligeledes på hjemmeside og facebookside.
 
Kirken vil fortsat være åben for andagtssøgende i dagtimerne.
 
Glædelig jul og pas godt på jer selv og hinanden!

 

Med venlig hilsen

Houlkær Kirke