Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Houlkær Menighedsrådet søger kirketjener

En stilling som kirketjener ved Houlkær Kirke, Houlkær Sogn, er ledig til besættelse pr. medio august.

 • Stillingen er på 30 – 37 timer om ugen. Der må påregnes skiftende arbejdstider, som også omfatter arbejde om aftenen samt i weekender. Der er gensidig vikardækning med kirkens anden kirketjener i forbindelse med sygdom, ferie og fridage.

Kirketjenerne skal varetage følgende opgaver for Houlkær menighedsråd:

 • Praktisk kirketjeneste ved højmesser, kirkelige handlinger og andre arrangementer og aktiviteter i eller uden for kirken.
 • Klargøring af lokaler og kirkerum i forbindelse med de forskellige arrangementer og aktiviteter – herunder ansvar for udsmykning i kirken og kirkens øvrige rum samt oprydning herefter, herunder opvask.
 • Rengøring i kirkens bygninger - kirkerum, sognelokaler og kontorlokaler.
 • Indkøb af forbrugsartikler til kirken.
 • Kalenderstyring og arbejdsplanlægning - aktivt samarbejde med de øvrige ansatte om planlægning og afvikling af arrangementer og aktiviteter samt deltagelse i ugentlige kalendermøde.
 • Mindre håndværksmæssige opgaver inde og ude samt forefaldende småreparationer
 • Opsyn med kirkens varme- vand -og elinstallationer.
 • Ansvar for drift og vedligeholdelse af bygninger i et løbende samarbejde med kirkeværgen – herunder også kontakt til håndværkere.
 • Pasning af kirkens udenomsarealer – gårdsplads, stier, hække, træer og plæner.

Som kirketjener er du ofte den første, der møder de mennesker, der kommer i kirken. Det er kirketjenerens opgave, at kirken fremstår smuk og velholdt, og at du møder mennesker i alle livets situationer med smil og varme.

Du er i jobbet en meget væsentlig del af kirkens arbejdsfællesskab og drift.

Vi forventer at:

 • Du som ansat i vores kirke er loyal over for kirkens vision og værdier.
 • Du er imødekommende, venlig og serviceminded.
 • Du er ansvarsbevidst og har ordenssans.
 • Du arbejder selvstændigt, har et godt overblik og kan planlægge og koordinere opgaver
 • Du tænker dig som en del af fællesskaberne ved kirken - både i forhold til medarbejdere, menighedsråd og kirkens mange frivillige. Og du er god til at samarbejde.

Der udover at:

 • Du har teknisk snilde og praktisk håndelag.
 • Du kan anvende IT på rimeligt brugerniveau.
 • Du kan klare fysisk krævende arbejde.
 • Du kan gå til hånde med de opgaver, øvrige ansatte har brug for hjælp til.
 • Du har godt humør og er omgængelig.

Ansættelsen sker ved Houlkær Sogns Menighedsråd, Odshøjvej 7A og 7B, 8800 Viborg.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 282.420,25 kr. – 364.174,40 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 282.420,25 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.651,44 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.247,51 kr. (nutidskroner) pr. år.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

For yderligere oplysninger kontakt sognepræst og kontaktperson Kristine Jersin, 24279633

Der vil være en tre måneders prøvetid med evalueringssamtaler efter 1 måned og efter 3 måneder.

Ansøgningsfrist d. 17. juni kl. 12.00. Samtaler vil finde sted onsdag d. 22. juni fra sidst på eftermiddagen. Ansøgning bedes sendt til 9149fortrolig@sogn.dk

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.