Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Organist ved Houlkær kirke i Viborg

En stilling som organist på 15 timer ledig til besættelse snarest muligt ved Houlkær kirke, beliggende i Houlkær, en forstad til Viborg. Houlkær, som er kendetegnende ved en stor mangfoldighed, har en aktiv, engageret og syngende menighed.

 

Opgaver der varetages af kirkens organister - din kollegers på 30 timer og den ledige stilling på 15 timer

 • Spille ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andagter
 • Spille til gudstjenester på plejehjemmet
 • Spille ved kirkelige handlinger på kirkegården og sygehuset
 • Spille til andagter ved minikonfirmand- og konfirmandundervisning
 • Arrangere og evt. medvirke ved koncerter
 • Deltage i personalets ugentlige torsdagsmøde
 • Varetagelse af kirkens kor, Spirekoret, Pigekoret og Voksenkoret

 

Stillingen på 15 timer har hidtil været planlagt således, der har været faste ugentlige fridage. Der må påregnes vagt ca. hver 4 weekend, samt afløsning i din kollegers ferie, svarende til 6 uger.

 

Instrumenter

Orgel - gennemgik en større renovering i 2021

 • P. Bruhn & Søn fra 1993
 • 2 manualer og pedaler
 • 17 stemmer og tremulant

Flygel

 • Yamaha

 

Vi forventer

 • Du kan, vil og har lyst til jobbet som organist
 • Du har indsigt i kirkens liv og liturgi samt vil medvirke til et velfungerende arbejdsklima, både medarbejderne imellem og i forhold til menigheden og menighedsrådet.
 • Du vil deltage i og bidrage til initiativer og ideer fra menigheden.

 

 Vi tilbyder dig

Du bliver en del af et fællesskab bestående af en kordegn, en kirkekulturmedarbejder, to kirketjenere, en organist, en fuldtidspræst og 2 deltidspræster.

 

Overenskomst:

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Løn
Årslønnen for en fuldtids-kirkemusiker aftales indenfor intervallet 290.698,37 kr. – 424.866,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.152 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 22.407 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.340,60 kr. (nutidskroner).

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,11 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Spørgsmål?

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til

 • Organist Maja Simonsen på tlf. 21 80 87 73, mail: organist@houlkaerkirke.dk
 • Sognepræst Lotte Martin Jensen på tlf. 29336409 lomj@km.dk
 • Kontaktperson Vibeke Bach Mikkelsen på tlf. 23 65 44 28.

Din ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9149fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist er onsdag den 19. april 2023 kl. 12.00.

Der vil blive afholdt prøvespil og ansættelsessamtaler tirsdag den 9. maj 2023 fra kl. 16.00

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.