Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Velkommen i Houlkær Kirke

Familiekor

Læs mere om vores nye tilbud til børnefamilier her

Houlkær Kirke i efteråret

Kirkens aktiviteter er alle i gang igen efter en lang corona-pause! Det glæder vi os meget over!

Men alt bliver ikke fuldstændigt som det plejede at være. Der vil blive taget særlige hensyn til afstand og forsamlingsstørrelse – også i sognelokalerne – og fællesspisninger og kaffeborde vil også komme til at foregå lidt anderledes.

Vi skal fortsat passe på hinanden, og alle skal kunne føle sig trygge ved at deltage i aktiviteter og arrangementer i Houlkær Kirke!

 

 

foto: Sune L. Andersen

Vi ønsker at være en kirke med højt til loftet, som skaber rammer for et fællesskab med plads til en mangfoldighed af mennesker og holdninger.

Vi ønsker at komme hinanden ved i et levende og varmt fællesskab, og vi vil arbejde på gode relationer til Houlkær Sogns institutioner.

Vores selvforståelse er at være en moderne kirke, der møder moderne mennesker, hvor de er.

I kirken foregår der foruden søndagsgudstjenesterne mange ting for både børn, unge, voksne og ældre. Klik dig rundt på siden og se, hvem vi er, og hvad der sker i vores sogn.

Vores kirkeblad er integreret i bladet Houlkær Nyt, som fortæller om alle former for aktiviteter og begivenheder i Houlkær området, og omdeles i bydelen. Du kan også se oplysningerne på Houlkærportalen.

Vi glæder os til at se dig i kirken.

 

Menigheds- og orienteringsmøde

Nyt fra Houlkær menighedsråd

Tirsdag 10.5.2022 kl. 17.00 i kirken holder vi menighedsmøde og orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg i Houlkær sogn. Valgforsamlingen afholdes tirsdag d. 20.9.22. Ved valgforsamlingen udarbejdes der opstillingsliste/lister. Er der ikke valgt et fuldtalligt menighedsråd på valgforsamlingen afholdes ekstraordinær valgforsamling tirsdag 11.10.22. Forekommer der flere lister udskrives der valg, som finder sted tirsdag d. 22.11.22.

Ved menighedsmødet d. 10.5 vil vi præsentere de fremmødte for vores budget 2023 samt vores regnskab for 2021. Rådsmedlemmerne vil yderligere fortælle om vores menighedsrådsarbejde.

Houlkær sogn er et af de sogne, som afholder menighedsrådsvalg hvert andet år i modsætning til det landsdækkende valg, som er hvert fjerde år. Vi vil se frem til at byde alle interesserede velkommen til vores menigheds- og orienteringsmøde samt opfordrer til at nye overvejer om de vil melde sig til at indgå i det fremtidige menighedsråd ved valgforsamlingen d. 20.9.22.

På vegne af menighedsrådet og valgbestyrelsen

Anne Verner Hansen, menighedsrådsformand

Kirkemusikfestival 20. - 29. maj

Logo Viborg international kirkemusikfestivalViborg Internationale Kirkemusikfestival etableredes i 2016 af organisterne ved kirkerne i Viborg by i regi af foreningen ”Kirkekoncerter i Viborg”: Deres arbejde bakkes op af menighedsrådene, Viborg Østre Provsti og Viborg Domprovsti.

Organisterne gennemførte endnu en festival i 2018 og planlagde en ny i både 2020 og 2021. Begge måtte aflyses kort tid før åbningskoncerten på grund af covid-19.

De planlagte koncerter er nu flyttet til den nye festival i 2022, hvilket bakkes op af vores sponsorer. Samtidig har Viborg Domprovsti og Viborg Kommune ydet ekstraordinære tilskud til festivalen, hvilket sammen med kirkernes praktiske, tekniske og økonomiske støtte er forudsætningen for, at festivalen overhovedet kan realiseres.

Den kunstneriske vision er sammen med den lokale forankring og opbakning en væsentlig forudsætning for, at de velgørende fonde vælger at støtte Viborg Internationale Kirkemusikfestival.

Viborg Internationale Kirkemusikfestival - 20.-29. maj 2022 (viborgfestival.dk)

Minikonfirmandweekend fredag d. 10. juni – søndag d. 12. juni

Vi glæder os til at mødes med jer. Invitationen har været på Houlkær skoles Aula. Hvis du går på en anden skole og har lyst til at være med kontant kirkekontoret. Tilmeldingsfrist mandag d. 30.5.

Vel mødt!

TAK!

Lørdag den 2. april holdt vi Forårsmarked i Houlkær Kirke for første gang siden corona-nedlukningerne.

Heldigvis var den gode tradition ikke glemt og det strømmede ind med mennesker i godt humør og med lyst til at handle i boderne.

De frivillige havde allerede haft travlt med at få det hele gjort klar og på selve dagen blev der godt nok løbet stærk!

Stor TAK til alle jer, der har bidraget både med penge og arbejdskraft - uden jer var vi har ikke!

 

Vi endte på det næste utroligt fine resultat: 33.061,00

Konfirmandindskrivning

Sommerferien står for døren og efter sommerferien går I/jeres unge ikke alene i 7. klassen, men har også mulighed for at gå til konfirmationsforberedelse.

Vi vil gerne invitere jer til indskrivnings- og informationsmøde i de nydannede klasser sådan her:

4. september 10.30 indskrivning for 7. A.

Vi deltager først i gudstjenesten og går derefter over i sognesalen til info om undervisning og indskrivning.

28. august kl. 10.30 indskrivning for 7. B og 7. C.

Vi deltager først i gudstjenesten og går derefter over i sognesalen til info om undervisning og indskrivning.

Næste år bliver klasserne brudt op og det giver anledning til at lave en ændring i måden at fordele konfirmationsdage og tider på.

Der har jævnligt været problemer med sammenfald af konfirmationer i familier, og det kan vi løse op for ved at lade jer vælge imellem de to dage, der er meldt ud for længe siden, 5. og 6. maj.

ALTSÅ INGEN PANIK, HVIS I HAR BESTILT LOKALE ELLER MAD!

 

Med venlige hilsener

Kristine Jersin (B- og C-klasser) krje@km.dk

Lotte Martin Jensen (A-klassen) lomj@km.dk

Kalender