Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Velkommen i Houlkær Kirke

Familiekor

Læs mere om vores nye tilbud til børnefamilier her

Houlkær Kirke i efteråret

Kirkens aktiviteter er alle i gang igen efter en lang corona-pause! Det glæder vi os meget over!

Men alt bliver ikke fuldstændigt som det plejede at være. Der vil blive taget særlige hensyn til afstand og forsamlingsstørrelse – også i sognelokalerne – og fællesspisninger og kaffeborde vil også komme til at foregå lidt anderledes.

Vi skal fortsat passe på hinanden, og alle skal kunne føle sig trygge ved at deltage i aktiviteter og arrangementer i Houlkær Kirke!

 

 

foto: Sune L. Andersen

Vi ønsker at være en kirke med højt til loftet, som skaber rammer for et fællesskab med plads til en mangfoldighed af mennesker og holdninger.

Vi ønsker at komme hinanden ved i et levende og varmt fællesskab, og vi vil arbejde på gode relationer til Houlkær Sogns institutioner.

Vores selvforståelse er at være en moderne kirke, der møder moderne mennesker, hvor de er.

I kirken foregår der foruden søndagsgudstjenesterne mange ting for både børn, unge, voksne og ældre. Klik dig rundt på siden og se, hvem vi er, og hvad der sker i vores sogn.

Vores kirkeblad er integreret i bladet Houlkær Nyt, som fortæller om alle former for aktiviteter og begivenheder i Houlkær området, og omdeles i bydelen. Du kan også se oplysningerne på Houlkærportalen.

Vi glæder os til at se dig i kirken.

 

Årsmøde i Houlkær Sogns Menighedspleje

Søndag den 4. juli 11.30 holdes årsmøde i Houlkær Sogns Menighedspleje. Menighedsplejen er bl.a. ansvarlig for udbetaling af julehjælp til beboere i sognet.

Det er det første ordinære Årsmøde, så mød endelig frem og deltag i debatten om, hvad menighedsplejen kan og skal arbejde med.

Der er Årsmøde med dagsorden efter vedtægterne - det betyder også valg af repræsentanter til bestyrelsen og dermed mulighed for at være med i udviklingen af arbejdet.

Mød endelig frem!

Dagsorden til 1. ordinære Årsmøde i Houlkær Sogns Menighedspleje


Mødet afholdes i Sognesalen og starter med en let frokost ca. kl. 11.30 søndag den 4. juli 2021.
Alle medlemmer har stemmret og er valgbare.


1 - Valg af dirigent
2 - Bestyrelsens beretning
3 - Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår
4 - Budget for indeværende regnskabsår
5 - Indkomne forslag
6- Valg af bestyrelsesmedlemmer (Årsmødet vælger tre. 1 for et år og 2 for to år)
7 - Valg af revisor (i lige år - og i år, da det er første årsmøde)
8 - Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant
9 - Eventuelt


For yderligere info kontakt
Lotte Martin Jensen, LOMJ@KM.DK  29336409
Sognepræst og formand

 

Kalender